https://wolar.eu/ - Odbiór zużytego oleju

Osoby i firmy, które generują na terenie swoich gospodarstw lub przedsiębiorstw olej odpadowy, powinny dbać o jego właściwe usuwanie i unieszkodliwianie. Odbiór zużytego oleju najlepiej zlecić specjalistycznej firmie, zajmującej się jego zbiórką oraz utylizacją. Jedną z takich firm jest WOLAR, który działa na terenie Wielkopolski oraz w innych lokalizacjach na terenie kraju.

Poza olejami odpadowymi oraz emulsjami wodno-olejowymi przedsiębiorstwo przyjmuje od klientów odpady nimi zanieczyszczone, a są to m.in.:

  • zaolejone szlamy z separatorów olejowych oraz odstojników,
  • szlamy z obróbki metali zawierające oleje,
  • zużyte filtry olejowe,
  • zaolejone zużyte sorbenty,
  • czyściwo,
  • opakowania po olejach.

Odbiór i transport olejów przepracowanych odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnych cystern asenizacyjnych, wyposażonych w pompy ssące.

Napisz komentarz
WOLAR Sp. z o. o.
https://wolar.eu/ - Odbiór zużytego oleju
Dane firmy
Szołdry 2 63-112 Brodnica Tel.: 501-530-028 Dodano dnia:
Oceń firmę
Witryna firmy
Social media

Przegląd firm w regionie

service picture
TIP-TOPOL Sp. z o.o.
service picture
KSIEGOWOSC.TAX
service picture
EMZET Namioty Sp. z o.o.